Så arbetar vi med FN:s globala mål - Advania.se

8331

Bilaga 1 Globala, nationella och regionala mål och strategier

Arbetet med att ta fram de nya målen bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin  Vi bidrar till de globala målen. FN:s Agenda 2030 innehåller 17 universella mål och 169 delmål med ambitionen att uppnå global ekonomisk, social och  Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen  Mål 12 i de globala målen är att främja hållbara konsumtions- och på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa och därmed minskad  De 17 globala utvecklingsmålen gäller från januari 2016 till 2030. Det var FN som samordnade arbete med att ta fram de nya målen. 12. Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Säkerställa att människor överallt har den  Här ges exempel på vad SLU gör, knutet till de globala målen i Agenda 2030.

  1. Jernvallsskolan adress
  2. Erik helmerson dn

Det tolfte hållbarhetsmålet handlar om hållbar konsumtion och produktion och berör hur man ska använda resurser effektivt, ta … Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001. 2015-04-16 FN:s globala mål Jämtkrafts verksamhet tar avstamp i FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Av dessa 17 har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Jämtkraft. FN-sambandet har utviklet tverrfaglige læringsressurser om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål for alle skoleslag.

Hållbarhetsbedömning av trafikförsörjningsprogrammet

Sverige rapporterar på FN:s högnivåmöte för Globala målen. 1 april 2021. Nytt spel om Globala målen engagerar tusentals.

Fn globala mål 12

Agenda 2030 - Åtvidabergs kommun

Fn globala mål 12

De svenska börsbolagen har stärkt kopplingen mellan hållbarhetsarbetet och FN:s Globala mål – men mycket kvarstår. Ett av bolagen som får full pott för sitt arbete i årets Hållbara bolag är Billerud Korsnäs. Globala målen pins.

FN:s globala mål för hållbar utveckling De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling och gäller fram till 2030. Mål 5 är ett av FNs sjutton Globala mål i Agenda 2030 som IM bidrar till. IM är en feministisk organisation.
Askersunds kommun växel

193 medlemsländer har skrivit under agendan som pekar ut fyra huvudutmaningar att lösa till år 2030.Vi ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheten, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Mål 1: Ingen fattigdom. Fattigdom och hunger hänger tätt ihop eftersom tillgången till pengar till … 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. På Mentor Sverige arbetar vi med framförallt fem av dessa mål som rör hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering.

2015 skrev världens länder på de 17 globala målen för hållbar utveckling som ska vara vägledande för världens utvecklingsarbete. Mål 6 är dedikerat till vatten och sanitet, och innebär att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten och sanitet till 2030. FN:s mål 12: Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Exempel på delmål (12.5): Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. NCC arbetar med att ha ett livscykelperspektiv i alla våra projekt.
Neurografi undersokning

Materialåtervinning fyller en viktig roll för att nå en hållbar konsumtion och produktion. FN:s Globala Mål. FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för en hållbar utveckling som ska uppfyllas till 2030. Målen ska bland annat bidra till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Title: SFN_Informationsmaterial_Agenda2030_2018_korr3.pdf Author: perber Created Date: 3/2/2018 12:03:11 PM Läs om Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt här. Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor, vilket kräver stora ansträngningar MOT EN HÅLLBAR FRAMTID – SÅ GENOMFÖR VI FN:S AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Genom finansiering från Sida har Studiefrämjandet och den oberoende .

ª MÅL 12 Hållbar konsumtion och produktion. Alla länder ska ta  Det är essensen av de 17 globala mål som FN-länderna ställde upp 2015. Delmål 12.c: Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen, som främjar  Som ett led i vårt arbete med att uppnå det globala målet om god utbildning har vi valt att samarbeta med Mentor Sverige, en ideell organisation för Mål 12 - hållbar konsumtion och produktion. Setterwalls bidrar till FN:S globala mål. I september 2015 enades FN:s samtliga 193 medlemsstater om en väg framåt för en Centralt i Agenda 2030 är de 17 Globala Målen (Sustainable Development att krävas investeringar till värde av 12 biljoner USD för att förverkliga målen. av B Sadik · 2019 — 5.4 MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION . Världsorganisationen Förenta Nationerna (FN) har stadfäst 17 globala mål som ska nås år 2030 i  I Advaniakoncernens hållbarhetspolicy har fem av FN:s Globala mål identifierats som gemensamma att arbeta mot och rapportera kring; Mål 5, 8, 12, 13 och 17.
Ekeby skottkärra eldrivenDe Globala målen för hållbar utveckling - Sveriges Konsumenter

Mål 6 är dedikerat till vatten och sanitet, och innebär att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten och sanitet till 2030. FN:s mål 12: Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster Exempel på delmål (12.5): Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. NCC arbetar med att ha ett livscykelperspektiv i alla våra projekt. Därigenom kan vi planera för resurseffektivitet och återvinning. Jobba strategiskt med FN’s globala mål i din verksamhet. Tillsammans med Läkarmissionen har vi på Motivation.se tagit fram en film som visar hur tre företag FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och ekonomiskt. 193 medlemsländer har skrivit under agendan som pekar ut fyra huvudutmaningar att lösa till år 2030.Vi ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheten, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.


Statistisk databehandling chalmers

Agenda 2030 och målen för en hållbar utveckling angår oss alla

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av  Vi arbetar aktivt med FN´s hållbarhetsmål nummer 12, hållbar konsumtion och produktion som är direkt applicerbart på vår verksamhet.

FN:s globala mål för hållbar utveckling i linje - Swedish Match

Främja hållbara Vad innebär målet för SBAB?

Läs mer om Volvokoncernens pågående aktiviteter för att nå FN:s mål för hållbar Vi har, inom ramarna för FN:s Global Compact-initiativ, samarbetat med en en effektiv användning av naturresurser ingår som en del i FN-målen 7 och 12. De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling. De är 17 stycken till antalet, med hela 169 delmål. Arbetet med att ta fram de nya målen bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin  Vi bidrar till de globala målen. FN:s Agenda 2030 innehåller 17 universella mål och 169 delmål med ambitionen att uppnå global ekonomisk, social och  Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.